Autodesk

 • Dnes Autodesk Inc. — přední společnost v oblasti vývoje softwaru pro architekturu, animaci, grafiku, stavebnictví a strojírenství.

  Společnost vyvíjí od roku 1982 2D a 3D technologie pro modelování, vizualizaci a analýzu chování inovativních konstrukcí v raných fázích jejich návrhu. Řešení Autodesku umožňují důkladně otestovat, připravit a optimalizovat počítačový model ještě před jeho skutečnou realizací.

 • Všechny licence softwaru Autodesk jsou nabízeny na bázi předplatného a poskytují uživatelům přístup k softwaru na určitou dobu.

  Předplatné Autodesk

  Předplatné produktů Autodesk představuje nejflexibilnější a cenově nejefektivnější způsob přístupu k návrhovým softwarovým nástrojům a jejich správy.

  Ať už je vaše firma malá, střední nebo velká, Autodesk nabízí flexibilitu, díky které si můžete přizpůsobit možnosti předplatného tak, aby co nejlépe vyhovovalo vašim firemním potřebám.

  Výhody předplatného Autodesk:

  • Plná funkčnost za nižší cenu.
  • Snížení počátečních kapitálových výdajů na software.
  • Přístup k nejnovějším verzím softwarových produktů.
  • Technická podpora.
  • Flexibilní řízení množství licencí podle změn počtu pracovníků ve vaší společnosti nebo aktuálních projektů.

  Možnosti licencování:

  Single-user. Předplatné pro jednoho uživatele (licence pro jednoho uživatele) umožňuje jednomu nebo více jmenovaným uživatelům přístup k softwaru Autodesk. Každému uživateli je přidělena licence, kterou nelze sdílet s jinou osobou. Pokud si zakoupíte další předplatné, získáte přístup k dalším licencím. Jmenovaní uživatelé si mohou stáhnout a nainstalovat přidělený software až do tří zařízení, ale v jednom okamžiku lze používat pouze jednu instanci softwaru.

  Výhody licencí pro jednoho uživatele:

  • snadné použití a instalace;
  • přístupnost.

  Jednouživatelská licence je jednoduchý nástroj pro vytvoření profesionálního pracoviště, který obsahuje všechny výhody osobní licence za dostupnou a přiměřenou cenu. Tento typ licence je vhodný pro živnostníky, malé projekční kanceláře a architektonická studia.

  Je nutné, aby měl uživatel aktivní přístup k internetu, aby mohl aktivovat dočasnou místní licenci a zkontrolovat stav licence alespoň jednou za 30 dní. Pokud není k dispozici přístup k internetu, software se nespustí.

  Multi-user. Předplatné pro více uživatelů* (síťová licence) umožňuje přístup k softwaru Autodesk více uživatelům (až do počtu zakoupených předplatných). Správci mohou software nainstalovat na neomezený počet zařízení, ale celkový počet osob, které mohou k softwaru v jednom okamžiku přistupovat, je omezen celkovým počtem zakoupených předplatných.

  Výhody síťových licencí:

  • flexibilita při používání licencí;
  • kontrolu nad používáním licencí;
  • správa licencí.

  Síťové licencování je robustní nástroj pro správu licencí, ideální pro velké konstrukční ústavy a inženýrské kanceláře, které potřebují plně využít potenciál softwarových produktů Autodesk. Síťové licencování zajišťuje, že každý uživatel má přístup ke správnému produktu ve správný čas, a umožňuje snadnější a efektivnější správu licencí.

  Vzdělávací licence

  Autodesk nabízí bezplatný přístup pro vzdělávací instituce, vysoké školy a studenty.

Naši klienti