Progress Software

Produkty Progress Software
  • Progress Software je americká společnost zaměřená na řešení, která kombinuje nejlepší produkty, technologie a služby zaměřené na splnění kritických obchodních a IT potřeb v široké škále průmyslových odvětví. Progress Software dodává software aplikační infrastruktury, který zjednodušuje a urychluje vývoj, nasazení, integraci a správu podnikových aplikací.

    Řešení společnosti zaměřená na podnikání - včetně monitorování obchodních událostí, zajištění obchodních transakcí, řízení obchodních procesů, odhalování podvodů, správy případů, dodržování předpisů a řízení rizik - pomáhají automatizovat, vylepšovat, monitorovat a řídit obchodní procesy. Tato řešení pomáhají společnostem dosahovat rychlé provozní odezvy, takže mohou zvyšovat příjmy a spokojenost zákazníků, zvyšovat produktivitu a efektivitu a snižovat rizika. Produkty Progress urychlují vývoj podnikových aplikací, automatizují procesy konfigurace, nasazení a škálování aplikací, zpřístupňují a zabezpečují kritická data.

Naši klienti