Menu
DOCUSIGN

DocuSign ID Check Remote for QES

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Popis

    ID Check Remote for QES oznacza usługę DocuSign ID Check Remote for QES, która zapewnia:

    • Kwalifikowane podpisy elektroniczne w rozumieniu eIDAS.
    • Interfejs RA, który umożliwia Sygnatariuszowi interakcję z RA za pośrednictwem wideo na żywo przez Internet. Oraz
    • Usługi przechowywania dowodów.
  • Funkce