CAD

CAD automatizuje procesy vývoje a dokumentace, umožňuje opakované použití konstrukčních řešení a vývoje. Tento systém využívá matematické modelování namísto fyzického prototypování. Nástroje CAD se používají v různých oblastech. S jejich pomocí se návrh provádí ve 2D a 3D prostředí. Systémy CAD pomáhají řešit základní problémy v různých odvětvích.

Stavební projektování:

 • Informační modelování budov (BIM)
 • dokumentace a návrh inženýrských sítí a systémů
 • navrhování zařízení dopravní infrastruktury a generálního plánu
 • vizualizace 3D modelů

Projektování a inženýrská činnost:

 • nábytek
 • elektronická zařízení a desky plošných spojů
 • stroje a mechanismy
 • simulace letadel
 • a další

Grafika a animace:

 • vytvářejte živé vizuální efekty pro filmy, hry a reklamy
 • navrhovat vysoce kvalitní 3D obrázky, modely a postavy
 • vytvářet vysoce kvalitní vizualizace, animace a prezentace

Naši klienti