Systémové programy

Operační systém se skládá ze základních systémových programů. Aplikace, které systém chrání, testují, konfigurují, diagnostikují a spouštějí pomocné procesy, jsou dalšími systémovými programy. Ani bez nich se však žádný uživatel neobejde.

Výběr systémových nástrojů závisí především na operačním systému nainstalovaném v počítači. Volbu platformy zase ovlivňuje velké množství faktorů: účel počítače (pracovní stanice nebo server), počet uživatelů, síťová architektura, rozsah organizace a mnoho dalších vlastností. Největší oblibu si získaly operační systémy rodiny Windows, a to jak mezi organizacemi, tak mezi domácími uživateli. Operační systém Microsoft Windows je platforma, která vyžaduje minimální konfiguraci, tj. je téměř připravena pro práci na počítačích firemních, akademických i domácích uživatelů.

Pokud úkoly uživatele vyžadují individuální přístup, jsou pro něj vhodné distribuce Linuxu, které mu umožňují navrhnout si vlastní operační systém. V operačním systému Linux jsou nainstalovány podpůrné systémové programy pro implementaci na počítačích s nestandardní architekturou a zvýšenými nároky na provozní dobu a bezpečnost.

Pro vývoj bezpečnostních technologií (písma a certifikáty) a zamezení neoprávněného přístupu k datům potřebují IT specialisté další systémové programy - Microsoft a ScriotLogic. Pro odhalování a odstraňování problémů spojených s fyzickým vybavením, ovladači a virtuální IT infrastrukturou se používají systémové diagnostické programy od předních vývojářů: O&O, ProLAN, Veeam, Uniblue.

Tato řešení plus software pro nastavení systému, nastavení a integraci jeho komponent umožňují dosáhnout vysoké rychlosti, výkonu, stability uživatelských i systémových programů a IT infrastruktury jako celku.

Naše statusy