ABBYY

ABBYY FineReader Standard

 • Filtr
 • Systém udělování licencí

  Obecná licenční pravidla Abbyy

  Licencování produktů ABBYY pro jednotlivé zákazníky zahrnuje používání softwaru pouze na jedné pracovní stanici. Kromě samostatné licence je k dispozici zkušební verze softwaru, která je časově nebo funkčně omezená. Samostatná licence se dodává v krabici nebo jako součást elektronických verzí produktů. Tato licence umožňuje instalaci softwaru pouze na jedné pracovní stanici a nelze ji používat v síti.

  Produkty ABBYY pro firemní zákazníky lze licencovat ve třech schématech: na jedno místo, souběžně a pro vzdálené uživatele. Kromě toho je možné zakoupit pojmenované licence nebo nepojmenované balíčky. Pojmenovaný certifikát se od nepojmenovaného liší tím, že obsahuje název organizace a její adresu.

  Licenční program Per Seat

  Per Seat — schéma, podle kterého je jedna licence tohoto typu instalována a používána pouze na jedné pracovní stanici. Existují dva typy instalace softwaru ABBYY: serverová a místní. Instalace serveru se skládá ze dvou fází: instalace programu na server a jeho "nasazení" na pracovní stanice. Instalace serveru je vhodná, pokud je v kanceláři velký počet počítačů připojených k místní síti.

  Lokální instalace na pracovní stanice se provádí, stejně jako instalace na server, z jedné distribuční sady. IT specialista zároveň musí důsledně opakovat postup instalace programu, přesun z jednoho pracoviště na druhé s distribuční sadou a vytáčení sériových čísel na každém místě, která jsou uvedena v licenčním certifikátu. Tato metoda licencování je vhodná, když neexistuje žádná místní síť nebo když je požadovaný počet instalací malý. Licence Per Seat se doporučují pro počítače, které mohou být odpojeny od podnikové sítě, jako jsou notebooky.

  Licenční program Concurrent

  Concurrent — schéma, podle kterého lze software ABBYY nainstalovat na neomezený počet počítačů, ale lze jej používat současně na počtu pracovních stanic, které nepřesahují objem zakoupených licencí. Pokud zvolíte Souběžnou licenci, můžete aplikaci nainstalovat pouze v síti (kupovat takové licence pro instalaci na počítače mimo lokální síť nemá smysl).

  Licenční program Remote User

  Licence vzdáleného uživatele pro ABBYY FineReader PDF 15 lze nainstalovat a používat pouze na terminálovém serveru a celkový počet jednotlivých uživatelů přistupujících k programu prostřednictvím terminálových služeb nesmí překročit počet zakoupených licencí (princip přístupu „na sedadlo“). Pro použití v souběžném režimu na terminálovém serveru je také možné použít licence ABBYY FineReader typu Concurrent.

  Licencování akademických a lékařských organizací

  Pro vzdělávací a zdravotnické instituce je poskytována sleva při nákupu produktů FineReader, Lingvo, PDF Transformer. Organizace oprávněné k nákupu softwaru ABBYY za zvýhodněnou cenu:

  • Státní vysoké, střední a střední odborné vzdělávací instituce.
  • Státní předškolní zařízení.
  • Veřejné nemocnice a kliniky v působnosti Ministerstva zdravotnictví.
  • Školicí střediska, která mají povolení k provozování vzdělávací činnosti vydané Ministerstvem všeobecného a odborného vzdělávání nebo jiným pověřeným státním orgánem.
  • Státní knihovny.

  Sleva je poskytována pouze na základě oficiálního dopisu vzdělávacího / zdravotnického zařízení.

  Cenová politika

  Všechny licence v rámci jedné produktové řady se sečtou a určí se výše slevy v jedné objednávce. Počet licencí objednaných v různých obdobích se pro zvýšení úrovně slevy nesčítá, v úvahu se bere pouze velikost největší objednávky. Úroveň slevy je přiřazena zákazníkovi a platí pro jednu verzi produktu. Během tohoto období si zákazník může zakoupit další licence v libovolném množství v závislosti na stanovené výši slevy.

  Po vydání nových verzí produktů se starší verze stahují z výroby a prodeje. Licence na předchozí verze se dokupují za stejnou cenu jako aktuální verze. Několik poboček stejné organizace může své objednávky kombinovat, aby dosáhly vyšší úrovně slevy. Licenční balíčky v krabicích a nepojmenované licenční balíčky se nesčítají s pojmenovanými licenčními balíčky.

  Další informace o licencování produktů ABBYY

 • Popis
  ABBYY PDF 15 Standard usnadňuje digitalizaci, vyhledávání, úpravy dokumentů, sdílení souborů a spolupráci na jakémkoli typu dokumentu v rámci pracovních postupů. Můžete upravovat jakýkoli typ dokumentu PDF - od opravy překlepu po změnu obsahu celého odstavce a stránky, přesouvání bloků textu, přidávání řádků nebo odstavců na stránku, změnu formátování textu a struktury dokumentu, automatizaci opakujících se úloh a porovnávání dokumentů v různých formátech.

Proč Noventiq

 • Licencovaný Software
 • Autorizovaný partner nejlepších prodejců
 • Individuální platební podmínky
 • Bezplatná podpora po zakoupení
 • Rychlé elektronické doručení licencí