Menu
DOCUSIGN

DocuSign Envelope

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Popis
    Obálka může obsahovat jeden dokument nebo více dokumentů. Obálka obsahuje údaje o dokumentech, které mají být podepsány, o podepisujících osobách a dalších příjemcích a o místech, kde budou podepisující osoby dokumenty podepisovat. Obálky mají stavy (např. odesláno, doručeno, dokončeno, zneplatněno) a obsahují informace o odesílateli a časová razítka, která udávají průběh doručovacího řízení. Po dokončení obálky DocuSign automaticky vygeneruje certifikát o dokončení, který podrobně popisuje celou historii auditu transakce.
  • Funkce