Menu
Veeam

Veeam Backup Essentials

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Systém udělování licencí

    Veeam® nabízí několik licenčních modelů v závislosti na konkrétním produktu a/nebo požadovaném případu použití: licencování podle počtu soketů CPU na spravovaném serveru a podle počtu spravovaných virtuálních počítačů, fyzických serverů, pracovních stanic, strojů nasazených v cloudu a/nebo uživatelů.

  • Funkce